O FenixSecurities

Aby zapoznać się ze Spółką i jej polityką, zapoznaj się z jej zasadami. To jest powód, dla którego my, FenixSecurities, sugerujemy, aby klienci (obecni i potencjalni) dokładnie przestudiowali strony tej sekcji.

Sekcje Zgoda użytkownika, Polityka KYC, Polityka AML powinny być uważnie przeczytane, aby pomyślnie pracować na platformie handlowej. Na stronie Skontaktuj się z nami można znaleźć nasze współrzędne i formularz zwrotny.

Czy masz jakieś pytania?

Nie wahaj się zapytać swojego osobistego analityka lub skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]