Polityka prywatności

1. Część wprowadzająca

1.1. FenixSecurities (dalej – Spółka) przed zapewnieniem dostępu do platformy handlowej otrzymuje i przechowuje dane osobowe Tradera. Jednym z głównych priorytetów firmy FenixSecurities jest zapewnienie Klientowi poufności podczas handlu.

1.2. Niniejsza Polityka prywatności, a także inne Warunki i umowy opisane na tej stronie służą do regulowania relacji między Sprzedawcą a Firmą. Kiedy Klient rejestruje się na platformie handlowej Firmy, bezwarunkowo akceptuje niniejszą Politykę.

1.3. Zwróć uwagę na fakt, że niniejsza polityka dotyczy tylko stron internetowych i platform bezpośrednio należących do FenixSecurities i nie reguluje stron, do których mogą się odwoływać banery itp. Umieszczone na stronie internetowej firmy.

2. Zbieranie danych osobowych Klienta

2.1. W ramach polityki „Poznaj swojego klienta” Firma, przed zaoferowaniem jakichkolwiek produktów i usług, zastrzega sobie prawo do poproszenia Klienta o następujące informacje:

– dane osobowe (imię i nazwisko, adres i rejestracja, adres e-mail, numer telefonu);

– sytuacja finansowa: stan konta (saldo), działalność handlowa.

2.2. Firma przetwarza, przechowuje i chroni dane osobowe Klienta zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Bułgarii.

2.3. Firma nie przechowuje danych dotyczących kart kredytowych i debetowych Klienta ani szczegółowych informacji dotyczących jego e-portfeli.

3. Korzystanie z danych osobowych

3.1. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu ochrony Spółki przed oszustwami. Weryfikacja rachunku handlowego odbywa się na podstawie otrzymanych informacji. Ponadto może być używany do manipulacji kontem handlowym (na przykład wypłaty pieniędzy). W oparciu o uzyskane dane osobowe Spółka ma prawo oferować Klientom dodatkowe produkty, usługi oraz angażować się w promocje organizowane przez Firmę. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych Klienta do przeprowadzania ankiet i testowania jakości usług świadczonych przez Firmę.

4. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

4.1. Spółka zobowiązuje się do ścisłej poufności danych osobowych Klienta. Firma ma jednak prawo udostępnienia danych osobowych klienta w kilku wyjątkowych przypadkach, a mianowicie:

4.1.1. na wniosek oficjalnych organów regulacyjnych i organów ścigania;

4.1.2. do prowadzenia dochodzeń, jeśli Firma ma wątpliwości co do tożsamości Klienta i powodów manipulacji rachunkiem handlowym;

4.1.3. oferować Firmie usługi, gdy konieczne jest zaangażowanie stowarzyszonych lub stowarzyszonych firm lub agencji. W takim przypadku Spółka gwarantuje, że osoby trzecie będą przestrzegać polityki prywatności tak ściśle, jak sama Firma.

5. Korzystanie z COOKIES

W serwisie FenixSecurities możliwe jest stosowanie plików „cookies”. Klient nie powinien zmieniać ustawień przeglądarki, aby blokować pliki „cookie”, ponieważ taka manipulacja wpłynie ogólnie na jakość działania witryny, a w szczególności platformy handlowej.

6. Aktualizacja danych osobowych

Przedsiębiorca zobowiązuje się do terminowego powiadamiania Spółki o zmianach danych osobowych. Uważa się, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny za dostarczenie Spółce rzetelnych i wyczerpujących informacji. Dane osobowe Klienta mogą być aktualizowane w dowolny sposób wymieniony na stronie „Kontakt”.